Over Mts. Wijnen- Peeters

Luchtfoto 1975

Mts. Wijnen is een teeltbedrijf van vollegrondsgroente in het Limburgse Maasbree.

Jan Wijnen had vroeger van huis uit een kippen boerderij met daarlangs nog een broederij en akkerbouw.Na de landbouwschool is mijn vader mee in het bedrijf gaan werken, hij was voornamelijk buiten in het veld en indien nodig hielp hij mee in de stallen en/of broederij.

In 1972 is hij getrouwd met Truus, zij was dochter van een tuinder met groenteteelt in de vollegrond en daarlangs een tuinderskas. Ze hebben op de huidige locatie een nieuwe woning gebouwd, met daarachter een schuurtje om machine’s in te zetten. In 1974 werd er bij mijn vader thuis een oude kippenstal afgebroken en op de Leeuwerik wederom opgebouwd. In deze kippenstal kon men toen toch niet het rendement halen van wat men destijds ervan verwacht had. Na enkele jaren is toen ook maar besloten om de kippen activiteit te staken en kwam de kippenstal leeg te liggen.

In 1984 is de kippenstal afgebroken, en werd er een nieuwe vleesvarkensstal met daarvoor een sorteerruimte gebouwd. In die jaren werden de varkens verzorgt en op het land werden diverse soorten groenten geteelt, waaronder bloemkool, savooiekool, rodekool, spitskool, kropsla en prei.

In 1996 trad Sjon in de Maatschap samen met Jan en Truus. De oppervlakte groente werd uitgebreid van 9 naar 14 hectare. Ook werd in die tijd gemoderniseerd en geïnvestreed in nieuwe oogstmachine’s en gewasverzorgingsmachine’s.

In 2009 zijn Jan en Truus uit de maatschap gegaan en heeft Sjon het gehele bedrijf overgenomen. In 2010 is Sjon zijn vrouw, Yvonne mee in de Maatschap getreden. Het huidige teeltplan bestaat uit 4 hectare prei, 15 hectare slateelt (oa. Bindsla en Krulandijvie (frisee grof) en 6 hectare Radicchio Rosso.